<progress id="EsfMw"><link id="EsfMw"><dt id="EsfMw"><rt id="EsfMw"><abbr id="EsfMw"><video id="EsfMw"></video></abbr></rt><dl id="EsfMw"></dl><link id="EsfMw"><area id="EsfMw"><fieldset id="EsfMw"><em id="EsfMw"><section id="EsfMw"><ul id="EsfMw"><label id="EsfMw"><em id="EsfMw"></em></label><samp id="EsfMw"></samp></ul></section></em></fieldset></area></link><form id="EsfMw"><cite id="EsfMw"><aside id="EsfMw"></aside></cite></form></dt><ol id="EsfMw"></ol></link></progress>

<dfn id="EsfMw"><input id="EsfMw"></input></dfn>
  • <td id="EsfMw"><li id="EsfMw"><code id="EsfMw"></code></li></td>
  <canvas id="EsfMw"><var id="EsfMw"></var></canvas>

 • <li id="EsfMw"></li><dt id="EsfMw"><b id="EsfMw"></b></dt>

  • <samp id="EsfMw"><fieldset id="EsfMw"><embed id="EsfMw"><ins id="EsfMw"></ins><nav id="EsfMw"><ins id="EsfMw"></ins><caption id="EsfMw"><object id="EsfMw"><i id="EsfMw"></i></object></caption><blockquote id="EsfMw"><b id="EsfMw"></b></blockquote></nav></embed></fieldset></samp>

   CS > 游戏问答 > 反恐精英CS游戏地图一片黑怎么办

   反恐精英CS游戏地图一片黑怎么办

   13-06-21 我要评论 来源:互联网

    1 游戏设置 -第一个视频设置-把选项都拉到最后面,最亮2游戏设置-第二个视频设置-右面窗口点成 OPENGL,分辨率改成至少640*480这是1.5的CS1.6的CS更简单了,按ESC-点选项-视频选项-然后选择OPENGL,亮度,对比度都拉到最高